.

اهل خودت باشم.....

 

مهربان خدای من :

من را اهل خودت قرار بده
چرا که اگر اهل تو باشم، خیالم جمع ...
  هر کجای این عالم که روم ...
باز به سوی تو بر میگردم...
باز به سوی تو بر میگردم...
باز به سوی تو بر میگردم...

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید